Cennik

Wpisowe

Czyli jednorazowa opłata, dzięki której każde dziecko zostaje ubezpieczone (NNW), zakupiona zostaje dla niego pościel, przybory edukacyjne, czy chociażby szczoteczka i pasta jaką lubi. Opłatę należy uiścić do siedmiu dni od daty zapisu dziecka. Jednorazowa opłata wstępna - wynosi 300 zł.

Abonament miesięczny

Wysokość abonamentu wynosi 1100 zł. Obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Podana cena abonamentu zostanie comiesięcznie pomniejszona o kwotę dofinansowania z Urzędu Miasta Krakowa oraz kwotę dofinansowania Programu Resortowego Maluch – edycja 2019.

Płatności należy dokonać z góry, do 10-tego każdego miesiąca. Opłata ta obejmuję opiekę w wymiarze maksymalnie 10 godzin dziennie.

Zapraszamy również do skorzystania z opcji opieki nad dziećmi poza abonamentem dla Rodziców, którzy potrzebują trochę czasu dla siebie. Cena za jedną godzinę – 15zł.

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w 2019 roku

W roku 2016 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Udzielana dotacja składa się z dwóch odrębnych dofinansowań:

  1. Dofinansowania do opieki nad dziećmi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 1,70 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodziców za opiekę. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji  otrzymanej od Gminy.
  2. Dofinansowania do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 2,40 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

Dotacja udzielana jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

Dane do przelewu:

Karolina Bartczak
Żłobek Niepubliczny Mali Geniusze
ul. Michała Drzymały 15
30-136 Kraków

Numer konta: 75 1950 0001 2006 0439 6370 0002

Wyżywienie

Za wyżywienie dzieci w Naszym żłobku odpowiada firma cateringowa Alma Verde. Opłata za wyżywienie całodniowe, tj. śniadanie, zupa, drugie danie i podwieczorek, wynosi 14 zł. Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków: śniadanie w cenie 2,5 zł, zupa w cenie 3 zł, drugie danie w cenie 7 zł, podwieczorek w cenie 2,5 zł.

Rodzice nie korzystający z usług firmy Alma Verde winni dostarczyć wyżywienie we własnym zakresie.